RPO presenteert begroting 2019

Afbeeldingverantwoording: Eigen werk

De regionale omroep in Nederland ziet het als zijn hoofdtaak zich sterk te maken voor een goede, pluriforme, nieuws- en informatievoorziening in de regio. Het is van essentieel belang voor het goed functioneren van onze regionale en lokale samenleving en voor de controle van het reilen en zeilen van overheid en bedrijfsleven, en het draagt er aan bij dat Nederlanders geïnformeerd zijn en meningen kunnen vormen. De regionale omroep maakt en verspreidt content die uniek, aansprekend en/of urgent is en die een grote diversiteit aan onderwerpen, mensen en geografische spreiding kent.

Het totaalbudget voor de uitvoering van de publieke mediadienst op regionaal niveau in 2019 wordt via de begroting van de RPO aangevraagd. Op basis van deze begroting stelt de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media het totaalbudget voor de bekostiging van de regionale publieke mediasector vast. De begroting RPO 2019 bestaat uit een inhoudelijk activiteitenplan en een financieel gedeelte. In het activiteitenplan laat de regionale omroep zien op welke manier de voornemens uit het Concessiebeleidsplan Liefde voor de regio opgepakt worden in 2019.

De begrotingen van de regionale omroepen, waarin door de omroepen zelf in veel meer detail wordt ingegaan hoe de regionale media-opdracht in de dertien verschillende regio’s wordt uitgevoerd, zijn financieel en inhoudelijk op de begroting van de RPO afgestemd en worden door de regionale omroepen zelf aan het Commissariaat voor de Media ter beoordeling aangeboden.

De begroting is te lezen op de website van de RPO (pdf).

Persbericht RPO

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.